Wurf U5
geb. 01.08.2021
           
 
UPPgrade
of Chiarandy 
Caro Camaro
of Chiarandy
  UPPsala
Girl
reserviert 
  United
Colours

Girl
reserviert 

  Umberto
Boy
reserviert 

  Urian
Boy

reserviert

  Ursus
Boy
reserviert
   
         
         
         
         
         
         
  Inbreeding complete: 5,53%
Clones: 18,6% 
         
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
UPPsala, Girl, black-torbie-white
           
    Bilder vom 27.10.2021 (ca. 15 Wochen alt)         
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
    Bilder vom 20.09.2021 (7 Wochen alt)             
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
    Bilder vom 01.09.2021 (1 Monat alt)            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  nach oben
Top 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
           
    United Colours, Girl, black-torbie-white      
           
    Bilder vom 16.12.2021 (ca 4,5 Monate)      
           
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
       
           
    Bilder vom 27.10.2021 (ca. 15 Wochen alt)        
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
    Bilder vom 20.09.2021 (7 Wochen alt)         
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
    Bilder vom 01.09.2021 (1Monat alt)           
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    nach oben
Top 
 
 
           
       
           
         
    Umberto, Boy, red-tabby/white       
           
    Bilder vom 16.12.2021 (ca 4,5 Monate)      
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
       
    Bilder vom 27.10.2021 (ca. 15 Wochen alt)         
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
    Bilder vom 20.09.2021 (7 Wochen alt)         
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
    Bilder vom 01.09.2021 (1 Monat alt)        
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    nach oben
Top 
 
 
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
    Urian, Boy, red-tabby      
       
    Bilder vom 27.10.2021 (ca. 15 Wochen alt)      
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
    Bilder vom 20.09.2021 (7 Wochen alt)      
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
    Bilder vom 01.09.2021 (1 Monat alt)  
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    nach oben
Top 
 
 
       
       
       
       
           
           
           
    Ursus, Boy red-tabby      
           
    Bilder vom 27.10.2021 (ca. 15 Wochen alt)          
           
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    Bilder vom 20.09.2021 (7 Wochen alt)         
       
     
       
     
       
     
       
       
       
    Bilder vom 01.09.2021 (1 Monat alt)            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        nach oben
Top 
 
 
        Kittenseite